Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ceny biletów w sezonie

Ceny biletów poza sezonem

Ceny całoroczne

  • Zajęcia dydaktyczne: 9 zł.
  • Bilet grupowy ulgowy (min. 20 osób): 8 zł od osoby

Bezpłatnie: dzieci do lat 3, opiekunowie grup zoorganizowanych w przeliczeniu 1 opiekun na 10-ro dzieci,

Do opłat ulgowych za okazaniem legitymacji uprawnieni są: młodzież ucząca się, studiująca, renciści, emeryci oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Do zakupu biletu z Kartą Rodzinna 3+ uprawnieni posiadacze tej karty za jej okazaniem.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dni powszednie (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu) dla grup zorganizowanych.

Sezon rozpoczyna się od soboty Wielkanocnej, a kończy się 31 października.