Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Przykładowe tematy do realizacji na terenie ZOO pod kierunkiem dydaktyka ogrodu:

  • Małe i duże ssaki drapieżne
  • Ssaki kopytne
  • Jeleniowate w Polsce
  • Ptaki drapieżne i sowy
  • Ptaki krukowate
  • Rodzime i nierodzime gryzonie
  • Skrawek świata
  • Płazy i gady (temat do realizacji głównie zimą i tylko w salce dydaktycznej, bowiem uczniowie z bliska poznają żywe okazy wybranych gatunków płazów i gadów)
  • Przygotowania zwierząt do zimy
  • Wiosenny zwierzęcy rozgardiasz

Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy umówić się z wyprzedzeniem na termin spotkania osobiście lub telefonicznie (052 328 00 08 lub 328 00 09 w.39)