Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Przeloooooty z łabędziem czarnodziobym…” 1. Organizatorem konkursu „Przeloooooty z łabędziem czarnodziobym…” jest
  Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz.
 2. Działem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Ogród Zoologiczny.
 3. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat migracji ptaków, zwłaszcza łabędzi czarnodziobych. Konkurs jest związany z projektem „Flight Of The Swans” (więcej na stronie: www.flightoftheswans.org) przeprowadzonym przez WWT/Wildfowl&Wetlands Trust Organization, którego oficjalnym partnerem
  w Polsce jest Stowarzyszenie Black Wings Team, Stowarzyszenie Ptaki Polskie.
 4. W pracy należy przedstawić łabędzia czarnodziobego bądź grupy ptaków podczas postoju lub w czasie lotu (może być w formie portretu). Najważniejsze, aby uwidocznić cechy charakterystyczne łabędzia czarnodziobego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych.
 6. Prace będą oceniane w kategoriach:

-          dzieci przedszkolne

-          uczniowie klas I-III

-          uczniowie klas IV-VI

-          uczniowie szkół gimnazjalnych

-          uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 1. Prace należy wykonać samodzielnie.
 2. Technika pracy: dowolna, format pracy: nie większy niż A3.
 3. Do każdej pracy (na jej odwrocie) należy dołączyć kartkę z poniższymi danymi oraz podpisem (w przypadku osób niepełnoletnich podpisu dokonuje prawny opiekun):

-          imię i nazwisko wykonawcy

-          wiek oraz klasę

-          kontaktowy nr telefonu

-          „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumencie dla potrzeb konkursu pn. „Przeloooooty z łabędziem czarnodziobym…”– zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.   Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”

 1. Prace należy składać do 12.10.2016 r. w Ogrodzie Zoologicznym w Myślęcinku lub przesłać na adres Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.
  w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz z dopiskiem ZOO (nie liczy się data stempla pocztowego).
 2. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej bydgoskiego zoo (www.zoo.bydgoszcz.com) i Leśnego Parku Kultury
  i Wypoczynku „Myślęcinek” (www.myslecinek.pl) w dniu 17.10.2016 r.
 3. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu lub będzie można je odebrać w siedzibie zoo w terminie do 3 tygodni po podsumowaniu.
 4. Prace nie będą zwracane i stają się własnością organizatorów, mogą być publikowane.
 5. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane.