Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny

„Pierzaści mieszkańcy Zoo”

organizowany wspólnie z Ogrodem Zoologicznym w Bydgoszczy

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów początkowych klas szkoły podstawowej (kl. I-III) województwa kujawsko – pomorskiego.

Świat zwierząt, a zwłaszcza ptaków od zawsze interesował ludzi. Budził wiele emocji i zachęcał do oglądania filmów przyrodniczych i bezpośrednich obserwacji w ogrodach zoologicznych i w środowisku naturalnym. Czy wiesz czym wśród innych zwierząt wyróżniają się ptaki? Gdzie je można spotkać? Które gatunki pierzastych przyjaciół zamieszkują bydgoskie Zoo?

REGULAMIN KONKURSU:

-          każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę plastyczną (malarsko – graficzną) o formacie nie większym niż A3
-          praca na odwrocie musi zawierać dane o autorze wg wzoru: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły, telefon lub e-mail kontaktowy, opiekun
-          Do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)
-          prace zbiorowe nie będą przyjmowane!
-          nadesłane prace nie będą zwracane i stają się własnością organizatorów, mogą być publikowane

Prace należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173-175

85-674 Bydgoszcz

w terminie do 24 marca 2017 z dopiskiem konkurs plastyczny – ptaki

-        Komisja konkursowa oceni prace i przyzna nagrody. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
-        Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl i profilu Facebook
-        Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.
-        Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu lub odebrać można je w siedzibie Centrum w terminie do 3 tygodni po podsumowaniu.