Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Na terenie Ogrodu Zoologicznego zabrania się:

 • Wstępu i przebywania w Ogrodzie osobom nietrzeźwym
 • Hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych i magnetofonów
 • Wchodzenia na bariery oddzielające pomieszczenia i wybiegi zwierząt od zwiedzających,
 • Karmienia i drażnienia zwierząt
 • Schodzenia z wyznaczonych tras, niszczenia zieleni i urządzeń oraz zaśmiecania terenu
 • Wprowadzania na teren Ogrodu jakichkolwiek zwierząt
 • Wjazdu do Ogrodu rowerem, na wrotkach i łyżworolkach
 1. Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego jest odpłatne. Ceny ustala Zarząd Parku. Przebywając w/w obiektach parkowych należy pamiętać, ze:
  • Zakupiony bilet trzeba bezwzględnie zachować do kontroli
  • Bilet ważny jest tylko w dniu zakupu
  • Biletu nie wolno odstąpić innej osobie
  • Prawidłowo skasowany bilet powinien mieć oderwany kupon kontrolny lub inną trwałą cechę
  • Kontrolę biletów może przeprowadzić osoba posiadająca pisemne upoważnienie Zarządu parku
 2. Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego może się odbywać jedynie w godzinach otwarcia obiektu.
 3. Zwiedzanie Ogrodu przez wycieczki zbiorowe dzieci i młodzieży dozwolone jest tylko z opiekunem grupy. Dzieci do lat 10 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Zwiedzający są zobowiązani stosować się do wskazań personelu