Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy prowadzi szeroko pojętą edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży dotyczacą poznania i ochrony świata zwierzęcego.

 • organizujemy żywe lekcje przyrody
 • organizujemy warsztaty dla nauczycieli przyrody i biologii
 • udzielamy pomocy przy powstawaniu prac licencjackich, magisterskich i innych prac badawczych
 • ogłaszamy konkursy proekologiczne np. plastyczne, fotograficzne, techniczne
 • organizujemy spotkania edukacyjne np. seminaria zoologiczne
 • organizujemy wystawy tematyczne, sezonowe oraz pokonkursowe
 • organizujemy festyny edukacyjno-rekreacyjne
 • organizujemy "Dreamnight at the ZOO, czyli Wieczór marzeń w ZOO"
 • organizujemy okolicznościowe zabawy np. "Walentynki w ZOO"
 • proponujemy stałą lub sezonową współpracę przedszkolom, szkołom i instytucjom oświatowym związaną z rozszerzaniem myśli proekologicznej wśród mieszkańców Bydgoszczy i okolic
 • prowadzimy akcje uświadamiające ludziom jak postępować w kontaktach z dzikimi zwierzętami