Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy jest jednym z 15 ogrodów zoologicznych istniejących w Polsce. Decyzję o jego budowie podjęto w 1970 roku jako ZOO o specjalizacji fauny krajowej i przyjęto wtedy nazwę Ogród Fauny Polskiej. Oficjalnego otwarcia Ogrodu Fauny Polskiej dokonano 19.07.1978 roku.