Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy
Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
e-mail:[email protected]myslecinek.pl
http: www.zoo.bydgoszcz.com
tel. 52 328 00 08 lub 52 328 00 09