Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ogród Zoologiczny organizuje żywe lekcje przyrody podczas których uczniowie pod kierunkiem dydaktyka poznają świat zwierząt. Opowiada o zwierzętach ich odżywianiu, trybie życia, środowisku występowania poszczególnych grup zwierząt. Podsumowanie zajęć odbywa się w salce dydaktycznej, gdzie dzieci i młodzież oglądają zwierzęce eksponaty, mają możliwość dotknięcia żywego zwierzęcia oraz rozwiązują zadania. Zajęcia te dostosowujemy się do wymagań nauczycieli przyrody i biologii tak aby zajęcia mogły pomóc w edukacji przyrodniczej zgodnie z programem nauczania. Wystarczy zadzwonić (od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 - nr tel. 52 328 00 09 wewn.39 lub 52 328 00 08) i omówić szczegóły zajęć. W trakcie niektórych zajęć uczniowie mają możliwość bliskiego kontaktu z wybranymi gatunkami zwierząt np. jeżem, pytonem królewskim, popielicą, żółwiem błotnym... Natomiast w trakcie realizacji tematu pn. "Płazy i gady nie tylko krajowe" prezentujemy większość krajowych gatunków płazów i gadów, tak więc uczniowie mogą te zwierzęta poznać bezpośrednio, samodzielnie zaobserwować ich cechy charakterystyczne a także dowiedzieć się o ich biologii i życiu.