Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy organizuje warsztaty dla nauczycieli np:

  • "Ochrona gatunków synantropijnych na terenie miasta Bydgoszczy i okolic"

  • "Wykorzystanie Ogrodu Fauny Polskiej jako bazy dydaktycznej w edukacji dzieci i młodzieży"

Podczas spotkań pragniemy wskazać problemy z jakim borykają się ogrody zoologiczne wkwestii ochrony zwierząt. Pomoc ze strony wykładowców umożliwi uświadamianie dzieci i młodzieży. Poza tym chcemy pokazać sposoby i możliwości edukacji ekologicznej poprzez pośredni i bezpośredni kontakt ze zwierzętami na terenie ZOO. Szczegóły dotyczące szkoleń pod numerem telefonu: 52 328 00 09 wew. 39 lub 52 328 00 08.