Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Ogród Zoologiczny czynny jest od wtorku do niedzieli w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym w godz. 10-16.
ZOO jest nieczynne 1.11, otwarte jest w Święto Niepdległości 11.11.

  • Bilet normalny: 15 zł
  • Bilet ulgowy: 10 zł
  • Bilet grupowy ulgowy (min. 20 osób): 8 zł od osoby
  • Bilet szkolny (zajęcia dydaktyczne): 9 zł.
  • Bilety z Kartą Rodzinną 3+ i Kartą Dużej Rodziny: ulgowy 7 zł, normalny 10 zł
  • Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela: 75 zł
  • Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela dla osób uprawnionych do zniżek (nie obejmuje Rodzina+, Karta Dużej Rodziny, Zachodnio-Pomorska Karta Rodziny i Seniora): 50 zł
  • Dzieci do lat 3 mogą zwiedzać zoo za darmo. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością po okazaniu legitymacji wchodzą za darmo, a opiekunowi osoby z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje bilet ulgowy.

W kasie zoo można płacić kartą płatniczą.

Cennik Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy