Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Tutaj można pobrać wnioski zgłaszające akces prowadzenia prac naukowo-badawczych lub wnioski zgłaszające akces prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie ZOO.

Wniosek na badania naukowe

Wniosek na prowadzenie zajęć edukacyjnych

Tutaj można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi RODO: badania naukowezajęcia edukacyjne