Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Rada Naukowo-Dydaktyczna Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 173-175

85-674 Bydgoszcz

e-mail: [email protected]