Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Działania podjęte przez Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy w kampanii "Zostaw W Krzakach Tego Zwierzaka":