Koniki morskie w bydgoskim Zoo!!!

Już w sobotę rozpoczynamy nową ekspozycję z ciekawymi rybami ciepłych wód morskich, pierwsze starują pławikoniki popularnie nazywane konikami morskimi. Nazwa tych dziwnie wyglądających rybek to Hippocampus kuda. Osobniki, które można zobaczyć w akwarium to zwierzęta które urodziły się w bydgoskim Zoo. Pławikoniki znajdują się w pobliżu baru Mariposa w pawilonie Akwarium Terrarium

Pławikonik Hippocampus kuda zamieszkuje wody od Zatoki Perskiej po Azję Południowo-Wschodnią, Australię, Japonię i kilka wysp Pacyfiku, w tym Hawaje, a także występuje na wschodnim wybrzeżu Afryki od Tanzanii do Afryki Południowej, w tym w regionie Indo-Pacyfiku, od północno-zachodnich Indii Ocean do centralnych obszarów Oceanu Spokojnego. Zamieszkuje ujścia rzek, laguny, porty, strefy przybrzeżne i przybrzeżne łąki trawy morskiej, gdzie można je znaleźć w płytkich wodach o głębokości do pięćdziesięciu pięciu metrów. Ich regiony siedliskowe mogą obejmować regiony tropikalne, słonowodne lub morskie. Należy do rodziny igliczniowatych Syngnathidae.

Pławikonik Hippocampus kuda należy do kategorii VU wg kategorii zagrożeń IUCN.