Kontakt i Dojazd

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
e-mail:[email protected]
http: zoo.bydgoszcz.com
tel. 52 328 00 08 lub 52 328 00 09