Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

"O bioróżnorodności słów kilka" - warsztaty dla nauczycieli klas I-III Szkół Podstawowych

Zapraszamy nauczycieli klas I-III na bezpłatne warsztaty pt. "O bioróżnorodności słów kilka". Warsztaty odbędą się w pawilonie Akwarium Terarium bydgoskiego Ogrodu Zoologicznego w dniach 2 lub 3 kwietnia 2019 r.. Aby wziąć udział wystarczy wysłać mailem na adres [email protected] , imię i nazwisko oraz nazwę i adres szkoły do dnia 22.03.2019 r..

W załączniku formularz RODO. Prosimy o wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem