Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

List Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów do Ministerstwa Finansów popierający powstanie w Polsce azylu dla zwierząt egzotycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z listem Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.

List RDPOZiA