Ogród Zoologinczny w Bydgoszczy

Zapraszamy zarówno na tereny otwarte ZOO jak i do pawilonu Akwarium Terrarium.

Ogród zoologiczny czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 19. Kasa czynna jest w godzinach od 10 do 18.

W związku z zagrożeniem epidemicznym obowiązują nastepujące zasady:

1. Zwiedzający mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos w pawilonie Akwarium Terrarium.

2. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy kasie ZOO oraz w toaletach w pawilonie AT.

3. W czasie zwiedzania ZOO oraz przy kasie należy zachować odpowiedni odstęp między osobami.

4. Preferowana jest płatność przy użyciu kart płatniczych.

5. Prosimy nie dotykać barierek ani szyb

6. Prosimy o dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren pawilonu Akwarium Terrarium