Po co ZOO ?!

Człowiek od zarania wieków próbował podporządkować sobie przyrodę, przez co przyczynił się do uszczuplenia populacji, a nawet wyginięcia wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego też ogrodom zoologicznym i botanicznym postawiono wiele zadań zmierzających do ochrony przyrody. Istotne cele placówek typu ZOO to:

  • Hodowla zwierząt zmierzająca do ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i zachowania bioróżnorodności
  • Rozbudzanie zainteresowań i świadomości społecznej na temat konieczności ochrony przyrody
  • Nauczanie i edukacja, szczególnie dzieci i młodzieży
  • Reintrodukcja, czyli przywracanie zwierząt naturze a także ich prawidłowa aklimatyzacja
  • Dostarczanie wiedzy na temat anatomii, morfologii, taksonomii, odżywiania, zachowania, rozmnażania, fizjologii, psychologii, weterynarii