Cennik – poza sezonem

Bilet normalny 17 zł
Bilet ulgowy 12 zł
Bilet grupowy ulgowy  min. 20 osób (cena za osobę) 10 zł
Bilet rodzinny 2+2 55 zł
Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela 75 zł
Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela dla osób uprawnionych do zniżek (nie obejmuje Rodzina+, Karta Dużej Rodziny, Zachodnio-Pomorska Karta Rodziny i Seniora) 50 zł
Bilet  normalny dla posiadaczy karty Rodzina+, Dużej Rodziny, Zachodnio-Pomorska Rodziny i Seniora) 15 zł
Bilet ulgowy dla posiadaczy karty Rodzina+, Dużej Rodziny, Zachodnio-Pomorska Rodziny i Seniora) 10 zł
Bilety rabatowe Seniorzy+ bilet ulgowy
Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie ZOO przez pracownika LPKiW (grupa max 30 osób) 100,00 zł + bilet wstępu zgodny z uprawnieniami
Warsztaty edukacyjne (grupa max 30 osób) 300 zł + bilet wstępu do ZOO

Karnety wstępu ważne są w okresie 12 miesięcy.

Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: dzieci w wieku 3-6 lat, dzieci i młodzież ucząca się, emeryci, opiekun osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (nie dotyczy zajęć edukacyjnych).

Bilet bezpłatny przeznaczony jest dla dzieci do 3 lat, opiekunowie grup zorganizowanych w przeliczeniu 1 opiekun na 10-cioro dzieci, osoba z orzeczoną niepełnosprawnością (nie dotyczy zajęć edukacyjnych).

W kasie można płacić kartą płatniczą

Cennik Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy