„Zostaw w krzakach tego zwierzaka”

Pojawiają się wiosną. Ich charakterystyczną cechą są żółte dzioby i resztki upierzenia puchowego. Zwykle są hałaśliwe, często nie wykazują strachu przed człowiekiem, a przy próbach lotu z gałęzi na gałąź wyglądają wyjątkowo nieporadnie.

To podloty, młode ptaki uczące się dorosłego życia pod czujnym okiem rodziców. Niestety, ludzie często zabierają je z naturalnego środowiska jako „biedne sierotki” i udzielają „pomocy”, która wcale nie jest potrzebna. Daj szansę ptasim maluchom na dzikie życie. Nie zabieraj ich ze świata, który znają.

Gdy znajdziemy podlota na jezdni lub chodniku, możemy przenieść go na gałąź najbliższego drzewa lub krzewu, tam będzie bezpieczny. Nie obawiajmy się, że po takiej interwencji  rodzice porzucą swoje potomstwo przez pozostawiony przez nas zapach – w przeciwieństwie do ssaków, ptaki posługują się głównie wzrokiem i słuchem, węch jest u nich słabo rozwinięty.

Jeżeli młody ptak faktycznie wymaga naszej interwencji, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami – zgodnie z przepisami prawa jest to urząd gminy czy urząd miasta, na terenie którego zwierzę zostało znalezione. Większość ptaków w Polsce jest objętych ochroną, dlatego pomocy powinna udzielić również regionalna dyrekcja ochrony środowiska. W większych miastach często sprawami dzikich zwierząt zajmuje się Straż Miejska. Można też zadzwonić po poradę do miejscowego lekarza weterynarii lub najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt – instytucji, która profesjonalnie zajmuje się opieką nad potrzebującymi pomocy dzikimi zwierzętami. Aktualna lista ośrodków rehabilitacji zwierząt znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

https://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce

Organizatorzy projektu:

#ZostawWKrzakachTegoZwierzaka

rysunek kosa pochodzi ze zbioru Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy