„Zostaw w krzakach tego zwierzaka”

Małe, nieporadne, puchate. Już się pojawiły – podloty sów. Wyglądają bardziej jak pisklęta niż młode, uczące się samodzielności ptaki. Najczęściej możemy je spotkać na spacerze w parku lub w lesie. Podloty, czyli młode osobniki, które jeszcze nie potrafią latać, ale już opuściły dziuplę/gniazdo. Dlaczego nie w pełni samodzielne ptaki decydują się na porzucenie bezpiecznej kryjówki? To bardzo skuteczna strategia pozwalająca na ochronę przed drapieżnikami. Gdyby do dziupli z młodymi wdarła się np. kuna, zniszczony zostałby cały lęg. Natomiast gdy młode ptaki są w rozproszeniu, poza gniazdem, drapieżnik nie jest w stanie odnaleźć wszystkich i przynajmniej część z nich przeżyje.  Do uzyskania pełnej zdolności lotu, młode sowy pozostają na drzewach, ukryte wśród gałęzi, karmione i pilnowane przez rodziców. Czasami zdarza się, że sowi podlot spada na ziemię. Zwykle potrafi wdrapać się  z powrotem samodzielnie, czasem jednak jest to niemożliwe. W tej sytuacji, aby ograniczyć ryzyko schwytania malucha przez drapieżniki (lisy, psy, koty) najlepiej delikatnie przenieść go na najbliższą gałąź.

Nie zabierajmy  młodych sów z ich naturalnego środowiska. One tylko wyglądają nieporadnie, w rzeczywistości zwykle nie potrzebują naszej pomocy. Pamiętajmy, że tylko rodzice są w stanie nauczyć swoje dzieci życia w naturze. Kierujmy się złotą zasadą „najważniejsze – nie szkodzić” ?

Jeżeli ptak faktycznie wymaga naszej interwencji, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami – zgodnie z przepisami prawa jest to urząd gminy czy urząd miasta, na terenie którego zwierzę zostało znalezione. Wszystkie sowy w Polsce są objęte ochroną, dlatego o pomoc można prosić również regionalną dyrekcję ochrony środowiska. W większych miastach często sprawami dzikich zwierząt zajmuje się Straż Miejska. Można też zadzwonić po poradę do miejscowego lekarza weterynarii lub najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt – instytucji, która profesjonalnie zajmuje się opieką nad potrzebującymi pomocy dzikimi zwierzętami. Aktualna lista ośrodków rehabilitacji zwierząt znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

https://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce

Organizatorzy projektu:

#ZostawWKrzakachTegoZwierzaka

rysunek puszczyka pochodzi ze zbioru Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy