NOWY MIESZKANIEC BYDGOSKIEGO ZOO

W budynku Akwarium Terrarium zamieszkał żółw lamparci.

Nasz nowy mieszaniec to osobnik cudnej urody okazałych i rozmiarów. Warto zajrzeć, aby go zobaczyć.
Żółw lamparci (Stigmochelys pardalis) zamieszkuje Afrykę. Żywi się pokarmem roślinnym.

Zdjęcie: Danuta Kuczborska