NOWI MIESZKAŃCY BYDGOSKIEGO ZOO

Do jednego ze zbiorników wodnych w budynku Akwarium Terrarium wpuszczono nowych mieszkańców.

Ryby, które zamieszkały w bydgoskim zoo to sandacze. Sandacze są drapieżnikami, zatem charakteryzują się silnie uzębiona paszczą. Zjadają drobne ryby, a czasami też bezkręgowce.